Mini Cake

Miniatur dari cake besar yang ditempatkan dalam cup-cup dari kertas beraneka warna. (Dijual Box-an)